logo-high

תקנון הצטרפות שותף לרשת תוכנית שותפים של מכון מלינסקי

בס"ד

 

תקנון הצטרפות השותף לרשת תכנית שותפים של מכון מלינסקי

גרסת 01 – 16.07.2022

השתתפותך – ה- ("שותף"), כחבר ברשת ה- ("תוכנית שותפים") של מכון מלינסקי ע.מ. 321465148 מרחוב משה דיין 63/44 ירושלים ("המכון\מכון מלינסקי"), המפעיל את אתר: malinsky66.com או כל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר"), מהווה, הסכמה לתנאי התקנון שלהלן ("התקנון"), שנקבעו על ידי המכון.

 

במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון עליך להימנע מהשתתפותך ברשת תוכנית שותפים של מכון מלינסקי ומנקיטת כל פעולה במסגרתה.

 

כל המבצע פעולה במסגרת רשת תוכנית שותפים  של המכון מצהיר כי הינו מודע לתנאי התקנון ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד המכון, האתר, בעלי האתר, מנהלי המכון, דירקטורים במכון, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המכון  על פי תנאי התקנון.

 

רק האמור בתקנון יחייב את המכון כלפי ה-שותף .

 

המכון שומר על זכותו לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה ל-השותף .

 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

1.           הצטרפות חברות או פרטיים כחבר ברשת תוכנית שותפים של המכון זה כפופה לאישור רשמי בדואר אלקטרוני מהמכון וכן כפופה לביטולה בכל עת על ידי המכון זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המכון.

 

2.           מרגע שאושר ה-השותף  בידי המכון כחבר ברשת תוכנית שותפים של המכון, ייחשב הדבר כהסכמה לתנאי התקנון ויחולו על ה-השותף  כל תנאי התקנון.

 

3.           על ה-השותף  למלא את הפרטים המדויקים במערכת רשת תוכנית שותפים של המכון ("המערכת"), הכוללים פרטי התקשרות, כתובת מייל והאתר בו הוא מעוניין לפרסם וכן פרטים נוספים כפי שיידרשו על ידי המכון. באחריות ה-השותף  לבדוק ולוודא כי פרטי ה-השותף  נכונים ומעודכנים במערכת, בכל זמן.

 

4.           ה-שותף  יורשה לקדם קמפיינים פרסומיים עבור המכון לדילים ברשת האינטרנט ("קידום"), זאת רק בכפוף לעמידתו בכל הוראות התקנון ולמשך התקופה שאושרה על ידי המכון בלבד, כפי שיעודכנו מעת לעת וכן בהתאם ובכפוף להוראות והנחיות המכון כפי שיהיו מעת לעת, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המכון.

5.           על  ה-שותף  לעמוד בכל דרישות של המכון, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות בכל אחד מהדרישות והקריטריונים המפורטים להלן:

 

                  א.         על ה-שותף  להיות בעל מדיות המציע למשתמשים שלו תוכן איכותי ומשמעותי בלבד. לא יאושר שותף שנכסי הפרסום שלו מבוססים על רשימת קישורים או פרסומות בלבד ו/או שאינו מעניק ערך מוסף, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של המכון, כפי שיהיה מעת לעת.

 

                  ב.         לא יוצעו על ידי ה-שותף  תמריצים באופן ישיר ו/או עקיף (כגון Bonus system), על מנת לעודד גולשים להקליק על פרסומות ו/או למלא ליד (lead) ו/או לבצע עסקה, אלא באישור המכון מראש ובכתב.

 

                   ג.          על אתר האינטרנט של ה-שותף  להיות בנוי במלואו, ללא דפי אינטרנט "תחת בנייה" ו/או "בקרוב".

 

                  ד.         איסור שימוש בסרגלי כלים Toolbars)).

 

                  ה.         איסור שימוש ב-Cookies  Post-View (רק ב- Post-Click).

 

                   ו.          איסור מעורבות iFrame.

 

                   ז.          איסור Site-Under.

 

                  ח.         איסור שכבות (Layer).

 

                  ט.         איסור scrape  או parse של האתר.

 

                   י.          המכון מאפשר ל-שותף לפעול ממספר אתרי אינטרנט שונים, אולם האתרים מהם יפעל ה-שותף חייבים להיות רשומים במערכת ולקבל אישור מפורש מהמכון.

 

                 יא.        איסור תוכן למבוגרים בלבד.

 

                 יב.        איסור קידום שירות למבוגרים או פורנוגרפיה.

 

                  יג.         איסור שפה גסה.

 

                 יד.        איסור תוכן גזעני, מפלה, פוגעני, פוליטי, מסית לשנאה או מעורר התנגדות אחרת.

 

                 טו.        איסור עצות ו/או תכנים המנוגדים לחוק.

 

                 טז.       איסור תוכן שאינו הולם (תוכן המכיל קטינים, מכיל פגיעה או העלבה בציבור).

 

                  יז.         איסור מיסוך או שינוי של לינקים לתכנים שיווקיים.

 

                 יח.        איסור שימוש במודעות SEM לרבות שימוש במותג של המכון ישראל או בכל וריאציה דומה, או כל שימוש ב-BID  במנועי חיפוש.

 

                 יט.        איסור שימוש במודעות SEO באמצעות המותג המכון (או בכל וריאציה דומה).

 

                   כ.         איסור שימוש בתוכן או במוצרי או בשירותי המכון כלעג או כל פגיעה בתוכנית שותפים אחרים או במנויים ולקוחות של המכון.

 

                כא.       איסור שינוי של תוכן שירותי או מוצרי המכון, לרבות שינוי מחיר, עריכה תוכן או כל אינפורמציה כולל הלינק הרלוונטי בכל דרך שהיא.

 

                כב.       איסור קידומים שלא נעשו בתום לב.

 

                 כג.        איסור קידומים לא מדויקים אשר אינם משקפים את שירותי או מוצרי המכון ומטעים את מנויי המכון ואת רוכשי השירותים או מוצרים דרך אתר של המכון.

 

                 כד.       איסור קידומים הפוגעים בשימוש, ברכוש ובזכויות של המכון.

 

                כה.       איסור שימוש בטורנט (Torrent).

 

                  כו.        איסור שימוש בסאב דומיינים (Sub-Domains).

 

                 כז.        איסור שימוש במודעות פייסבוק הכוללות את שם המותג – מכון מלינסקי או כל שם דומה.

 

                כח.       איסור שימוש בשם המותג המכון או כל שם דומה כשם דף הפייסבוק או דף רשת חברתית אחרת (כולל דף עסקי, מעריצים ו/או פרטי).

 

                כט.       איסור שימוש בתמריצים לעידוד טראפיק לדילים (לדוגמה: שימוש בכסף וירטואלי).

 

                   ל.         איסור שימוש בשם המותג המכון או בכל שם דומה או בכל תכנים של המכון או תכנים המופעים באתר בתחרויות או בהגרלות.

 

                לא.       איסור שליחת מסרונים שעוברים על חוק הספאם (לרבות SMS וואטסאפ, מסנג'ר וכו') לצורך הפצה של דילים.

 

                לב.       איסור תוכן המשמיץ ו/או המהווה איום כלשהו.

 

                 לג.        איסור תוכן המעודד או מקדם אלימות מכל סוג שהוא.

 

                 לד.       איסור הפרת זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים.

 

                לה.       איסור תוכן פרסומי שלא התקבל אישור לשליחתו כמתחייב על פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, הידוע בכינוי "חוק הספאם".

 

                  לו.        איסור עבירות מחשוב, לרבות שימוש לא חוקי בתוכנות, פריצה למחשבים (Hacking), הפצת וירוסים וכו'.

 

                 לז.        איסור שימוש ברובוטים/תוכנות אוטומטיות המייצרים מכירות, לידים, הקלקות, IFRAMES, FRAMS, סקריפטים או רפרושיים ידניים, לצורך הונאה.

 

                לח.       איסור קידומים הפוגעים במותג המכון או בערכי המכון.

 

                לט.       איסור תוכן המפר כל דין.

 

                  מ.         איסור תוכן הגורם לעוולה לצד שלישי כלשהו.

 

                מא.      איסור שימוש ביותר מ-6 עמודי אגרגטורים.

 

6.       המכון שומר לעצמה את הזכות לסרב לקבל את בקשת השותף  מכל סיבה שהיא.

 

7.       במקרה בו השותף  ניסה ו/או ביצע ו/או אם יש להמכון סיבה סבירה להניח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי נעשו פעולות הונאה במערכת או בקשר אחר עם רשת תוכנית שותפים  של המכון (לרבות, אך מבלי למעט, הוספת לידים, הקלקות במרמה, מכירות במרמה, מילוי מראש של טפסים או הונאה מכל סוג), לא יהיה זכאי השותף  לעמלות הנזקפות לזכותו במערכת עבור כל הקמפיינים בהם השתתף וחשבונו יחסם לאלתר והוא יידרש להשבה מלאה של כל הסכומים שקיבל, למעט במידה ובמקרים לגביהם יספק השותף  ראיה שתהיה מקובלת על המכון לכך שלא ביצע כל פעולת הונאה.

 

8.           על השותף  ו/או מי מטעמו להימנע מלבצע את הפעולות המפורטות להלן, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במחדל ובין במעשה:

 

                  א.         להשתמש בשם של המכון ו/או בכל שם דומה (כולל שגיאות כתיב) ו/או בלוגו של המכון או בכל וריאציה של הלוגו, לרבות כשם דומיין, סאב דומיין, שם של משתמש (USER), כתובת מייל או כל בפלטפורמת סושיאל/רשת חברתית.

 

                  ב.         לאחסן, להוריד או להקליט חומרים מהאתר.

 

                   ג.          להציג את המכון כנותנת חסות לשותף .

 

                  ד.         להציג את הקידומים באתר השותף  באופן דומה במראה או בהרגשה לאתר, אלא אם כן קיבל אישור בכתב המכון ולתקופה מוגבלת, כפי שתוגבל על ידי המכון, ואז יפעל בהתאם להוראות והנחיות המכון בנדון ועד לקבלת כל הוראה אחרת מהמכון בנדון.

 

                  ה.         להציג את הדילים בקומבינציה עם דילים ו/או עסקאות אחרות מאתרים אחרים, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מהמכון ולתקופה מוגבלת, כפי שתוגבל על ידי המכון,  ואז יפעל בהתאם להוראות והנחיות המכון בנדון ועד לקבלת כל הוראה אחרת מהמכון בנדון.

 

                   ו.          להשתמש בתוכן של המכון בכדי לייצר דאטה-בייס (רשימת מיילים, מידע על מנויים, משתמשים, לקוחות וכו').

 

                   ז.          לבצע ניתוח נתונים לדילים או למכור ו/או להעביר מידע ונתונים הקשורים לאתר ו/או להמכון.

 

                  ח.         להשתמש בתוכן של האתר ו/או למכור/להעבירו לגוף שלישי.

 

                  ט.         להשתמש בתוכן של האתר בכדי להפנות לקוחות או בתי עסק משירותי האתר.

 

9.     מילוי טופס הרשמה של המכון מהווה הסכם בין המכון לבין השותף , ועל פיו בלבד יהא זכאי השותף  לתשלום עמלות בעבור קידום קמפיינים ממגוון הדילים המפורסמים באתר ("עמלה, "עמלות", לפי העניין).

 

10.    שיעור העמלות, סוגי העמלות ו/או אופן חישובן, יקבעו וישתנו מעת לעת על ידי המכון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המכון. המידע לשותף  לגבי העמלות יפורט על ידי המכון במערכת או בכל דרך אחרת כפי שתימצא המכון לנכון. השותף  לא יהיה זכאי לעמלות ככל שהוא שייך ו/או קשור לרשת של תוכנית שותפים אשר המכון התקשרה עמה והמכון משלמת לה עמלות.

11.      השותף  לא יהיה זכאי לעמלות, אם וככל שנפלה טעות בשיעור העמלות ובייתר הפרטים הרלוונטיים לעמלות כפי שפורסמו על ידי המכון; המכון תהיה פטור מכל אחריות בגין כך והשותף  לא יעלה כל טענה בקשר לכך.

 

12.    במקרים של קמפיינים לדילים מבוססי מכירה, אזי ככל שהמכון תשווק בפועל שובר ספציפי במסגרת הקידום הספציפי שביצע השותף  בהתאם לתנאי התקנון וזאת במהלך פרק הזמן המוגבל שנקבע לכך על ידי המכון, כפי שיהיה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המכון, וככל ששובר זה לא בוטל מכל סיבה שהיא ומומש בפועל על ידי רוכש השובר אצל בית העסק/המוכר עמו התקשרה המכון מראש לצורך כך ("השובר המזכה"), אזי  בכפוף להתקיימות כל התנאים האמורים בסעיף זה לעיל במצטבר, יהיה זכאי השותף  לעמלה, בשיעור שייקבע על ידי המכון מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, זאת מתוך סכום רכישת השובר המזכה אשר שולם על ידי רוכש השובר ונסלק בפועל בהצלחה באתר והתקבל בפועל אצל המכון ולא הוחזר במלואו או בחלקו לרוכש השובר מכל סיבה שהיא.

13.      המכון יהיה רשאי להפחית בכל עת כל סכום מהעמלות לשותף , בין אם העמלות שולמו בפועל על ידי המכון עקב זכאות השותף  לקבלת העמלות כאמור בסעיף 12 לעיל או עקב הקדמת תשלום העמלות בהתאם לשיקול דעת המכון ובין שהעמלות נזקפו לזכות השותף אך טרם שולמו, וזאת בנסיבות הבאות: (א) ביטול רכישת השובר המזכה מכל סיבה שהיא; (ב) ניתן החזר כספי מלא או חלקי לרוכש השובר המזכה מכל סיבה שהיא; (ג) נרשם לזכות השותף זיכוי נוסף בגין אותו שובר מזכה; (ד) רוכש השובר המזכה החזיר את המוצר או השירות לגביו הונפק השובר; (ה) העמלות שולמו או נזקפו לזכות השותף בשל טעות; (ו) השובר המזכה נרכש על ידי רוכש השובר המזכה תוך הפרה של תנאי השימוש של האתר; (ז) טרנסקציית מרמה-הונאה כהגדרתה להלן:

 

"טרנסקציית מרמה-הונאה" 

(1)   כל עסקה לרכישת שובר אשר בוצעה על ידי רוכש שובר אשר הופנה להמכון על ידי השותף במהלך חודש קלנדרי מסוים אם מעל 15% מעסקאות אלו זוכו/חויבו בחזרה (Charge Back) בשל שימוש במרמה בכרטיס אשראי.

 

(2)   כל קליק אשר בוצע על ידי רוכש שובר אשר הופנה להמכון על ידי השותף במהלך חודש קלנדרי מסוים אם מעל 10% מקליקים אלו הובילו לדפי אינטרנט שלא נטענו (non-page loads) למעט עקב זמן טעינת דף האינטרנט.

 

(3)   כל עסקה לרכישת שובר אשר נזקפה לזכות השותף בשל ו/או בקשר למניפולציה של טעינת cookies, לרבות אך מבלי למעט, שימוש באמצעים של cookie stuffing.

 

(4)   כל עסקה לרכישת שובר אשר נזקפה לזכות השותף הנובעת מהטמעת בקשת אימאג' (image request) אשר רוכש השובר אינו מודע לה.

 

במקרה בו עקב הפחתת הסכומים כאמור בסעיף 13 זה לעיל יהיה השותף מצוי בחוב כלפי המכון והמכון לא תוכל לבצע קיזוז של סכום חוב זה מסכומים אחרים המגיעים לשותף מהמכון, אזי השותף ישלם להמכון את חובו זה בתוך 14 ימים מקבל הודעה דרישה מהמכון.

 

14.      על השותף  מוטלת חובת ההוכחה כלפי המכון, לכך כי לא ביצעה פעולות הונאה. השותף  לא יהיה זכאי לתגמול כלשהו, עד אשר יספק להמכון  ראיות מספקות (לפי שיקול דעתה של המכון, כפי שיהיה מעת לעת) לכך שאינו מרמה ו/או מטעה את המערכת ו/או את המכון. קריטריונים לדוגמא לקביעת פעילות הונאה על ידי השותף  יהיו שיעורי CTR ו/או הקלקות הגבוהים משמעותית מהממוצעים בתעשייה, שימוש בתוכנות אוטומטיות המייצרות הקלקות, הצגת לידים כוזבים, הצגת מכירות כוזבות.

 

15.      במקרים של קמפיינים לדילים המוגדרים על ידי המכון כדילים ללא עמלות, לא יקבל השותף  עמלות בגין קידומם ו/או כל תמורה אחרת.

16.      מלבד העמלות המפרטות בתקנון ובהתאם לשיעורי העמלות שייקבעו על ידי מכון מלינסקי מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לא יהיה זכאי השותף  לכל תמורה נוספת ו/או תגמול נוסף אחר.

 17.      מהתמורה לה זכאי השותף  יקוזזו וכן ינוכו במקור כל הסכומים כפי שנדרש על פי דין.

 

18.      תשלום העמלות להן זכאי השותף  בעבור קידום שביצע בחודש קלנדרי שהסתיים, יתבצע על ידי מכון מלינסקי עד לסוף החודש הקלנדרי שאחריו.

 

19.      השותף  לא יהיה זכאי לקבל עמלות בסך מצטבר נמוך מ- 400 ש"ח, ותשלום כזה יידחה עד למועד בו יגיעו הסכומים המצטברים המגיעים לשותף  לסכום הגבוה מ- 400 ש"ח; לא ישולמו סכומים הנמוכים מסכום זה והשותף  מוותר על כל טענה בקשר לסכומים נמוכים ו/או נדחים כאמור, לרבות ריבית וכל נזק ישיר ו/או עקיף.

19.1  תשלום עבור הפניית לקוח שבסופה נעשתה רכישה\ות מוצר\ים או שירות\ים השותף יוכל לקבל באפשרויות הבאות:
א) לקבל על כך מוצר\ים או שירות\ים ששווה סכום שמגיע תמורת פעילות של השותף. או סכום חלקי עבור מוצר\ים או שירות\ים של המכון.

ב) לקבל כסף לחשבון פייפאל, במקרה הזה השותף חייבים לתת חשבונית מס קבלה עבור סכום שקיבל (של עוסק עוסק מורשה\פטור או חברה בע"מ

ג) להקנות לצד ג' הנחה חלקית או עלות מלא על חשבון הסכום שמגיע תמורת הפניה לשותף

 20.      השותף  ימציא מכון מלינסקי חשבונית מס כדין בגין כל תשלום עמלה.

 21.      השותף  יישא בכל המיסים החלים עליו ויפעל בקשר לכך בהתאם לכל דין.

 

22.      במידה והשותף  משתמש במערכת דיוור עליו לעדכן את מכון מלינסקי על כך, לפעול בהתאם להוראות והנחיות מכון מלינסקי, כפי שיהיו מעת לעת וכן בהתאם להוראות שלהלן:

 

                  א.         אין להשתמש במותג מכון מלינסקי\יהושע מלינסקי ובכל הקשור אליו בתוך HTML, Images links, Destination Links, Image Name, Text-Mail.

 

                  ב.         אין להשתמש בשם של מכון מלינסקי \ יהושע מלינסקי, בלוגו של מכון מלינסקי או תמונה של יהושע מלינסקי, ב-API של מכון מלינסקי ו/או בתוכן של מכון מלינסקי (לרבות, אך מבלי למעט, כל טקסט, תמונות ו/או וידאו של מכון מלינסקי ו/או המופיעים באתר), או הדומים להם, אלא אם קיבל השותף  אישור בכתב ומראש ממכון מלינסקי ולתקופה מוגבלת, כפי שתוגבל על ידי מכון מלינסקי, ואז יפעל בהתאם להוראות והנחיות מכון מלינסקי בנדון ועד לקבלת כל הוראה אחרת ממכון מלינסקי בנדון.

 

                   ג.          על השותף  למלא את שמו בנמען הדיוור.

 23.      השותף  יפרסם במדיות רק חומרי פרסום (באנרים, קישורי טקסט וכו') המאושרים מראש ובכתב על ידי מכון מלינסקי ולא יצור, יערוך או ישנה חומרי הפרסום באופן עצמאי, אלא אם כן קיבל על כך אישור ספציפי מפורש ובכתב ממכון מלינסקי.

 24.      השותף  לא ישלח דואר זבל (SPAM) הכולל ו/או מפנה למודעות בקשר לקידום ו/או הכולל ו/או מפנה לקישורים (לינקים) בקשר לקידום.

 25.      השותף  לא ישלח דיוור לרשימת תפוצה, הכוללת נמענים אשר לא נתנו הסכמתם הכתובה והמפורשת להיכלל ברשימת התפוצה וכן יפעל בהתאם לכל דרישות הדין בעניין זה לרבות בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008 על תקנותיו.

 26.      הפר השותף  הוראה מהוראות התקנון, הרי שמלבד הפסקת ההתקשרות עמו בהתאם לתקנון ו/או הקפאת חברותו רשת תוכנית שותפים של מכון מלינסקי, תהיה רשאית מכון מלינסקי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לעכב ו/או לחלט כל עמלה לה זכאי השותף . האמור בסעיף זה הנו מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית מכון מלינסקי על פי תנאי התקנון ו/או על פי כל דין.

 27.      מכון מלינסקי והשותף  מתקשרים בזאת כשני צדדים עצמאים והיחסים שבין הצדדים הם יחסים שבין מזמין שירותים לבין קבלן עצמאי הנותן שירותים ולא יתקיימו ביניהם ו/או מי מטעמם, בכל עת, יחסי עובד-מעביד.

 28.      לא יתקיימו בין מכון מלינסקי לבין השותף  והצטרפות השותף  לרשת תוכנית שותפים  של מכון מלינסקי לא תיצור כל יחסי שותפות ו/או שליחות ו/או סוכנות ו/או נציגות כמשמעותם עפ"י כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה, ו/או כל יחסים אחרים מלבד יחסי מזמין-קבלן עצמאי כמפורט בתקנון זה.

 

29.      מוסכם כי הצדדים לא יהיו רשאים לחייב בחתימתם ו/או בכל אופן אחר האחד את משנהו ו/או להציג עצמם כמוסמכים לעשות כן.

 30.      השותף  מתחייב להימנע מכל מעשה ו/או מחדל, העלול ליצור או לגרום את הרושם כי הוא ו/או עובדיו הינם עובדים של מכון מלינסקי או שהיחסים בין ה-Affiliate  ו/או מי מטעמו לבין מכון מלינסקי ו/או מי מטעמה הינם שונים באופן כלשהו מאלה המוגדרים בתקנון זה.

 31.      להסרת ספק, מוצהר ומובהר, כי ביצוע הקידום ומילוי התחייבויות השותף  על פי תקנון זה, יבוצעו על ידי השותף  כקבלן משנה עצמאי, הפועל על סיכונו ואחריותו הוא, וכי אין בהוראות תקנון כדי להטיל על מכון מלינסקי ו\או אנשים קשורים למכון מלינסקי אחריות ו/או חבות כלשהי בגין מעשיו ו/או מחדליו של השותף  ו/או של מי מטעמו ו/או של מי מעובדי השותף , כלפי אדם ו/או גורם כלשהו.

 32.      מכון מלינסקי שומרת על זכותה לסיים את ההתקשרות עם השותף  מכל סיבה שהיא ובאופן מיידי וזאת ללא כל פיצוי לשותף . הודעת סיום התקשרות תכנס לתוקף באופן מיידי עם שליחתה לשותף באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת השותף  המעודכנת במערכת או בכל דרך אחרת בה תמצא מכון מלינסקי לנכון לפעול; אין באמור בכדי לגרוע מזכות השותף  לקבל את העמלות להן הוא זכאי, אם וככל שהשותף  זכאי לעמלות כלשהן, בגין התקופה הקודמת לסיום ההתקשרות כאמור ואשר לא שולמו לשותף .

 33.      השותף  מתחייב, כי התוכן, המוצרים והשירותים המופיעים באתר שלו הינם חוקיים להפצה ושכל החומרים המוגנים בזכויות יוצרים הכלולים באתר שלו, נמצאים בבעלותו או שיש לו הזכות החוקית להשתמש בהם וכי לא יהיה בהפעלת האתר שלו כל עוולה כלפי כל צד שלישי ו/או כל הפרת דין.

 

34.      השותף  יהיה האחראי הבלעדי, באופן מלא ומוחלט, לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שיגרמו לשותף , לעובדיו של השותף , למכון מלינסקי , לעובדיה של מכון מלינסקי ולכל צד ג' שהוא, בקשר לקידום הקמפיינים ו/או הנובע מקידום הקמפיינים ו/או הנובע מהפרת תקנון זה ו/או מהפרת כל דין ו/או עקב כל מעשה או מחדל של השותף  ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו.

 35.      השותף  ישפה את מכון מלינסקי ויפטור אותה (ואת מנהליה, סוכניה, נציגיה ועובדיה) מכל חבות ואחריות בפני כל טענה, תביעה, חבות, פסקי דין והחלטות שיפוטיות, הפסדים, אובדן ונזקים, לרבות אלו הנובעים ו/או קשורים לכל טענה, דרישה ו/או תביעה של צד ג' בקשר לקידום הקמפיינים ו/או הנובע מקידום הקמפיינים ו/או הנובע מהפרת תקנון זה ו/או מהפרת כל דין ו/או עקב כל מעשה או מחדל של השותף  ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו.

 36.      מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 34 ו- 35 לעיל, במידה למכון מלינסקי יגרמו נזקים, אובדן ו/או הפסדים בגין טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה, שעניינה תחום האחריות של השותף , ו/או עקב אי עמידת השותף  באילו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו כאמור בתקנון ו/או על פי כל דין, אזי ישפה השותף  את מכון מלינסקי במלוא הנזקים, האובדן ו/או ההפסדים, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, מיד עם דרישת מכון מלינסקי.

 37.      במידה ומכון מלינסקי  החליטה לסיים את המשך חברותו של השותף  ברשת תוכנית שותפים  של מכון מלינסקי ו/או לסיים לשותף  את המשך הפעילות במערכת ו/או לסיים את השימוש בשירותיו של השותף , השותף  מתחייב, ללא הגבלה בזמן, שלא להשתמש או לעזור לאחרים להשתמש, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל הכלים והשירותים של רשת תוכנית שותפים  של מכון מלינסקי, לרבות: API, תוכן של דילים, מידע על מכירות, לקוחות, שימוש בלוגו, באייקון, בשם, בדומיין, זכויות יוצרים המכילים את השם מלינסקי ישראל (או בכל ורסיה).

 

38.      השותף  מודע כי השתתפותו כחבר ברשת תוכנית שותפים של מכון מלינסקי היא על אחריותו בלבד ואין עליו להפנות טענות כנגד עובדי, ספקי, מנהלי מכון מלינסקי לרבות בתי עסק אותם מפרסמת מכון מלינסקי.

 39.      בשום מקרה, מכון מלינסקי לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור לתקנון זה (ובכלל זה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הפרעה לפעילות עסקית, אובדן הכנסה, אובדן מוניטין, אובדן נתונים או אובדן יכולת שימוש), זאת מבלי להתחשב באופן העילה נגד מכון מלינסקי, בין אם לפי דיני חוזים, נזיקין או אחריות אחרת, ואף אם אלו היו ידועים מראש.

 

40.      ספרי, רשומות, רישומי וחשבונות מכון מלינסקי ישמשו בכל עת ראיה מכרעת לנכונות האמור בהם והשותף  מסכים לכך במפורש ולא יעלה כל טענה נגד כך.

41.      השותף  ישמור בסודיות מלאה את המידע ולא יעביר ולא ימסור לאחרים את המידע ולא יעשה כל שימוש במידע, זאת ללא הגבלת זמן וגם לאחר סיום ההתקשרות בין מכון מלינסקי לבין השותף  לפי התקנון, זולת לצרכי ביצוע התחייבויותיו על פי התקנון.

 בסעיף זה "המידע", משמעו – כל מידע שהגיע לידי השותף  ו/או לידי מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, במסגרת ו/או בקשר לביצוע התחייבויותיו על פי התקנון ו/או חברותו ברשת תוכנית שותפים של מכון מלינסקי, לרבות כל מסמך ונתונים מכל סוג ומין שהם, אודות מכון מלינסקי, פעילותה, עסקיה, לקוחותיה, מנוייה, בתי העסק ומוכרים עמם התקשרה מכון מלינסקי, עובדיה, קבלניה, ספקיה, וסודותיה המסחריים של מכון מלינסקי וכן כל מידע לגבי רשת תוכנית שותפים של מכון מלינסקי והמערכת.

 42.      השותף  לא ישתמש בתקנון זה או ישלח אותו לעיתונות או לכל גוף ציבורי ו/או יפרסם אותו בכל דרך אחרת מבלי לקבל אישור בכתב ממכון מלינסקי.

 43.      הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתקנון זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.

 44.      חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי תקנון זה לא תשפיע על תקפות תקנון זה בכללותו; תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

 45.      כל זכות, סעד ו/או תרופה של מכון מלינסקי על פי התקנון לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של מכון מלינסקי.

 46.      תקנון זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

 47.      שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי מכון מלינסקי לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון ו/או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של מכון מלינסקי לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כנגד מכון מלינסקי כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

 48.      לא תחול על מכון מלינסקי כל התחייבות ו/או חבות ו/או אחריות ולא יהיו לשותף  כל זכויות, למעט אלו המצוינים מפורשות בתקנון.

 49.      מכון מלינסקי רשאית לעדכן ולתקן את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא חובת הודעה נפרדת, והשותף  מתחייב להתעדכן בתנאי התקנון בכל עת. התקנון המעודכן, כפי שיהיה מעת לעת ואשר מופיע באופן רציף באתר, יחייב את השותף  בכל רגע נתון.

 

מדיניות הפרטיות

פרטיות וסודיות

1.1 משתמש הקצה ו/או בית העסק מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצ'ט, תמונת הפרופיל, שם המשתמש והפעילות באתר ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר ("קהילות") הם פומביים ואינן תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה ו/או בית העסק וכן לצפות בתמונת הפרופיל, שם המשתמש והפעילות שביצע באתר מבלי ידיעתו. מכון מלינסקי אינו שולט או נותן חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן מכון מלינסקי מסתלק באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינו אחראי לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה ו/או בית העסק בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה ו/או בית העסק מפרסם ו/או שנוצר על ידי השימוש באתר, בין אם בחדרי הצ'ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה ו/או בית העסק מקנה למכון מלינסקי את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.

1.2 כל פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק (שם, תמונת הפרופיל, דואר אלקטרוני וכדומה) שמסר משתמש הקצה ו/או בית העסק במסגרת רישומו לאתר ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשי הקצה ו/או בתי העסק, יישמרו במאגרי המידע של מכון מלינסקי.

1.3 מכון מלינסקי יהיה רשאי להשתמש בפרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלהם באתר, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך:

1.3.1 העברת המידע לבית העסק לצורך הפעילות ו/או השירות נשוא רכישת הכרטיסים בלבד. מובהר בזאת כי בית העסק אינו רשאי לעשות כל שימוש אחר במידע שיועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של משתמש הקצה אשר רכש את הכרטיס;

1.3.2 שיפור ותחזוקת השירותים, המידע והתכנים המוצעים באתר;

1.3.3 לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר;

1.3.4 מתן הודעות בקשר עם האתר והשימוש בו;

1.3.5 ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע כאמור יהיה אנונימי.

1.4 מכון מלינסקי לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של משתמש הקצה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש משתמש הקצה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

1.5 פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של מכון מלינסקי.

1.6 מכון מלינסקי לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק, כפי שנמסרו לה על ידם, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות, חברה בשליטה משותפת עם מכון מלינסקי וכו'). אין באמור כדי למנוע מ-מכון מלינסקי להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים.

1.7 למרות האמור לעיל, מכון מלינסקי יהיה רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק לצד שלישי במקרים הבאים:

1.7.1 כאשר התקבלה הסכמת משתמש הקצה ו/או בית העסק;

1.7.2 משתמש הקצה ו/או בית העסק ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכון מלינסקי, לפגוע ב- מכון מלינסקי ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; משתמש הקצה ו/או בית העסק עשה שימוש בשירותי מכון מלינסקי באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכון מלינסקי עשוי להיות מעשה בלתי חוקי; אם התקבל בידי מכון מלינסקי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי משתמש הקצה ו/או בית העסק לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים;

1.7.3 במקרה שבו מכון מלינסקי תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי משתמשי הקצה ובתי העסק את הוראות תנאי השימוש.

1.8 פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לפיכך אין באפשרותה של מכון מלינסקי להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי מכון מלינסקי ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש הקצה ו/או לבית העסק כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מכון מלינסקי.

1.9 בקרות מקרים שאינם בשליטתה של מכון מלינסקי ו/או הנובעים מכח עליון, מכון מלינסקי לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

1.10 מכון מלינסקי תהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש הקצה ו/או לבית העסק שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממשתמש הקצה ו/או בית העסק את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

 
דילוג לתוכן